Οι Ελληνίδες είναι Θεές...!

Μια ερωτική ιστορία του σήμερα που αναδεικνύει
τις ομοιότητες ανάμεσα στις θεές της Μυθολογίας
και τις σημερινές Ελληνίδες...που είναι ΘΕΕΣ!