Το τραγούδι της ημέρας...! Φάρος!
Με την ευχή να σας αρέσει...!