𝑀𝒶𝓎𝒷𝑒𝓁𝓁𝒾𝓃𝑒 - 𝑀𝒜𝒮𝒯𝐸𝑅 𝓈𝓉𝓇𝑜𝒷𝒾𝓃𝑔 𝓈𝓉𝒾𝒸𝓀
𝓜𝓪𝓴𝓮 𝓲𝓽 𝓱𝓪𝓹𝓹𝓮𝓷...!


Σύντομα, πολύ - πολύ περισσότερες, ωραίες, λεπτομέρειες!