ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...KIRKA!Μουσική, Τραγούδι της ημέρας. Από την Ε. Κάντζα, 09/03/2017

Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, σας προτείνω σήμερα, και, για πρώτη φορά, ίσως,
παραθέτω και τους στίχους. Losing you, by Kirka!

You came into my life
and you gave me all the reasons
to go on when I was all alone
you were there to make me smile
you shared the hard times with me
saved my life and never let me down

Losing you is the worst i've ever been through
missing you so much now when you're gone
all the time I think of what we could do
if you could be here beside me now

You're with me in every day
i hear your voice inside me
there is no one else for me I know
still you're the one
i think about each and every moment
i'll be yours forever on and on

Losing you is the worst i've ever been through
missing you so much now when you're gone
all the time I think of what we could do
if you could be here beside me now