Πρώτη σελίδα...


Σήμερα, πέρα από όποια άλλη ανάρτηση θα δείτε στο www.cosmeticsdelux, θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ και κάτι άλλο μαζί σας. Την πρώτη σελίδα του παραμυθιού που έγραψα με αγάπη για μια φίλη,τη Ρόζι Γεωργογιάννη, με τίτλο "Larozi, Το παραμύθι μιας ζωής". Πιστεύω, ξέρετε, ότι τα παραμύθια αποτελούν ένα από τα ωραιότερα πράγματα της ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας, που περνά μηνύματα, διδάσκει, γαλουχεί, νουθετεί.
Το συγκεκριμένο, είναι ένα παραμύθι που αυτή τη στιγμή εκτυπώνεται, ένα δώρο με αφορμή ένα γεγονός που έχει κάθε λόγο να γιορτάζεται, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον. Μοιράζομαι λοιπόν, αυτό το δημιούργημά μου μαζί σας, με πολλή συγκίνηση, αλλά και χαρά. Ελπίζω να σας αρέσει, ειλικρινά. 
Ρόζι, εύχομαι εσύ και όλοι μαζί οι ήρωες της ζωής σου  να έχετε πολλές ευκαιρίες για εορτές και εορτασμούς! Με αγάπη...!

Βιβλίο, Παραμύθι

Σημείωση
: Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου – Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα- και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ της γραπτής αδείας της συγγραφέως Ειρήνης Κάντζα, κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή –ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη- και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου